Медитативно упражнение - Балансиране на Материалното и Духовно Его.

Медитативно упражнение - Балансиране на Материалното и Духовно Его.