Медитативно упражнение - Освобождаване на Сърцето от привързаности

Медитативно упражнение - Освобождаване на Сърцето от привързаности


Водено медитативно упражнение с продължителност 12 мин. за освобождаване на Сърцето от привързаности. Процесът е свързан с влизане в тялото, наблюдение на енергиите, които ни пречат да развием своя потенциал. Освобождаване на тези енергии и възстановяване на нормалната функция на тялото в хармония и баланс с Цялото.