Медитативто упражнение - Освобождаване от неблагоприятни връзки

Медитативто упражнение - Освобождаване от неблагоприятни връзки


Водено медитативно упражнение с продължителност 8 мин.