Обучение и сеанс от разстояние.

Обучение и сеанс от разстояние.


Едночасово обучение с Асен Миланов
Разговор за откриване на блокажи във физическото, емоционално и ментално тяло. Медитативни практики и упражнения, които ще приключат с енергиен сеанс от разстояние.

Прилагат се древни методи, като Рейки, Сила+Рейки, Прекъсване на кармични връзки, Регресия, Медитация, Кинезиология, Йога упражнения и др.