Мисия и цели на АЙКЕН

 

Ние от Айкен популяризираме източни алтернативни и холистични методики за баланс и хармония на тялото и душата на човек. Дейността ни е фокусирана в няколко основни звена:

- Организиране на обучителни семинари.

- Лични срещи, консултации и сеанси. Може да се работи и от разстояние.

-Провеждане на групови и индивидуални медитации.