Рекламация или отказ

Рекламация или връщане на стока, закупена от интернет магазина на ICAN.BG 

Спрямо Българското законодателство имате право да върнете или замените всеки продукт, закупен от интернет магазина на ICAN.BG  в срок от 7 работни дни от датата на закупуването й, съгласно закона за защита на потребителите чл. 55.
 
Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите когато поръчката направена от клиента не отговаря на доставеното. Връщането на продукт за рекламация също е за сметка на търговеца (чл. 113, ал. 4 от ЗЗП).
 
За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:
стоката не е използвана;
опаковката й е запазена;
запазена е касовата бележка или фактурата;

Клиентът съгласува с представител на АЙКЕН ЕООД адреса, на който АЙКЕН ЕООД желае да получи обратно стоката; 
АЙКЕН ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 
АЙККЕН ЕООД ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата, на която стоката е върната, получена и прегледана от представител на фирмата.
 
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 дни.
 
В случай, че плащането е направено с банков превод, Възстановяването на суми се извършва, чрез  платежно нареждане към сметката, от която е направено плащането  в срок от 5 дни.
 
В случай, че плащането е направено с наложен платеж. Възстановяването на суми се извършва с паричен превод към лицето закупило стоката  в срок от 5 дни.
 
ВНИМАНИЕ: Не приемаме продукти върнати чрез куриер с наложен платеж! Продуктите, които връщате, трябва да бъдат прегледани за добър търговски вид и технически неизправности преди да бъде възстановена сумата по сделката. Ето защо не приемаме продукти изпратени с наложен платеж по куриер. Вашето копие от товарителницата за изпратената пратка е удостоверение, че сте ни предали този продукт. В случай, че не получите изплащане на задължението в законоустановения едномесечен срок, можете да потърсите дължимото с копието от товарителницата като документ, удостоверяващ, че сте ни предали този продукт.
 
АЙКЕН ЕООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при връщането на продукт чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговския вид и комплектация на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането. Отговорност за това следва да се носи от доставчика на куриерската услуга и да се търси от заявителя на услугата.