Какво е изчистване на Родовата карма? Защо ни е необходимо това?

Ние се раждаме с вътрешни и външни зависимости при изпълнение на програмата наречена Живот. Вътрешните програми идват от еволюцията на Душата и са свързани с идеята за връзка на Човека с Божественото. За реализацията си тези програми изискват различен период от време, понякога животи наред. Ето защо Човек избира поредица от животи да бъде Мъж или Жена, за да може да усвои определени опитности.

Външните програми се натрупват от избора на Душата какви конкретни опитности да усвои заедно с Тялото. Понякога Душата избира да мине и през трудности, преди да изпълни своята мисия и да научи уроци. Преминавайки през препятствията на Живота, Душата натрупва външни програми, които остават трайно в нейното енергийно поле. Такава информация може да е липса на Любов, подкрепа и внимание от Родители, липса на разбиране, тежки условия на живот и др.

Родовите програми са външни за Човека. Душата се стреми да ги преодолее с помощта на енергия, която събира. Понякога с неадекватното си поведение към заобикалящия ни свят ние пращаме Душата да събира енергия от противоречиви места. Душата ни може да се озове в плен, затвор или да се скита и блуждае. За нея е важно да събере енергия, за да ни позиционира в утрешния ден след като отворим очи и отново да сме в програмата Живот. С количеството събрана енергия ние можем да се противопоставим на външните програми по Родова линия. Родовите програми може да бъдат много силни и да ни държат здраво. Ние губим Себе си, хванати в примката на Родовата енергия. Изчистване на Родовата карма означава, да спрем изпълнението на негативната енергия в поколенията. Това може да стане осъзнато с воля и сила, която получаваме от няколко места:

1. Връзка с Майка ни и Баща ни, Благодарност и признаване на техния принос в нашето развитие. Получаването на Благословията от тях е двустранен процес. Родителите дават, ние се съгласяваме да приемем. Ние сме техни учители, така както те на нас и си помагаме в осъзнаванията в новия свят.

2. Вътрешен процес на самоусъвършенстване и разбиране на процесите, случващи се между хората, на принципа на огледалата. Всички хора и процеси отразяват нашия вътрешен свят и ни дават информация с какво имаме да работим. Ние също сме огледала за другите и те могат да се учат от нас.

3. Комуникацията е път към това до каква степен сме се научили да хабим или пестим енергия. Овладявайки изкуството да общуваме ние помагаме на себе си и другите. Това е ключ към увеличаване на нашата енергия. Само с висока енергия може да изчистим Себе си и Рода.

4. Връзка с Божествените енергии, вътрешно съзерцание и тишина, медитация, успокояване на Ума, балансиране на Емоциите, разходки сред Природата и др. Така получаваме информация от различни източници и Душата прави връзка на Тялото с Духа.

Защо ни е необходимо да се противопоставим на кармичния ни Родител?

На Духовно ниво ние сме се съгласили да участваме в тази игра и да сме в това семейство, в което сме с тези Родители. Кармичния ни Родител е от срещуположния пол. За момчето това е Майката, за момичето това е Бащата. Децата взимат тежката карма на Родителя от противоположния пол и ако не придобият достатъчно енергия в този живот, те не могат да я трансформират. С добродетелите на Родителя от същи пол повишаваме енергията си и се противопоставяме на тежката карма от Родителя на срещуположния пол. Когато енергията в Родовите взаимоотношения не се изчисти, преминава в поколенията напред. При създаването на потомство смесената енергия от двата Рода усложнява програмата на деца. Понякога те плащат скъпо за грешките на Родителите.

Упражнение за повишаване на енергията и изчистване на родовите взаимоотношения:

Напишете три добродетели, които Родителя Ви от същия пол притежава. На следващия ден ги прочетете и допишете. Правете упражнението седем поредни дни.

За хората, които искат да разберат повече в дълбочина и да работят по Новата методика за изчистване на Себе си и Родовата карма, могат да поръчат книгата за изчистване на родовата карма от тук:

Изчистването на Родовата карма означава да разберем процеса, от къде тече и на къде отива енергията от Родовете. Връщайки се назад в миналото мозъкът вижда пътя, проследява и има яснота за логиката на процесите. Сърцето осветява пътя и захранва процеса с Безусловна Любов. Когато пътя ни е чист, ние проявяваме Духовните си таланти и изпълняваме мисията си в Живота. Душата натрупва опитности и се слива с Божественото. Тялото еволюира и е готово отново да бъде с нас в новото ни приключение на друго място във Вселената.

С Любов и Благодарност

Асен

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *